BASIS ONDERWIJS

HighQ College biedt ondersteuning aan basisschool leerlingen van groep 2 tot en met groep 8. De ondersteuning is toegespitst op de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. Verder kunt u per leerjaar denken aan de volgende aspecten:

  • Bijles vanaf groep 2 t/m 8, alle vakgebieden

  • Huiswerkbegeleiding, alle vakgebieden

  • Voorbereiding Entreetoets groep 5, 6 en 7

  • Voorbereiding Cito-toets/ Eindtoets groep 8

  • Voorbereiding op de Brugklas (in groep 8 en/of zomercursus)

Teacher and Pupil
 

ondersteuning basis onderWijs

Bijles

Door het volgen van bijlessen kunt u rekenen op extra uitleg van onderwerpen die de leerling tijdens school (nog) niet helemaal heeft begrepen. Bij HighQ College nemen we de tijd en proberen we ook andere manieren om de stof bij te brengen. Eventuele achterstanden worden hierdoor weggewerkt waardoor de leerling mee kan met het tempo van de reguliere basisschool.

Huiswerk

Huiswerkbegeleiding is bedoeld om de leerling te helpen bij het organiseren, plannen en structureren van het huiswerk. Door het aanleren van efficiënte en effectieve studievaardigheden wordt de zelfstandigheid van de leerling bevorderd. Huiswerkbegeleiding is geheel toegespitst op de individuele behoefte van de leerling.

citotoets

Een goede voorbereiding is het halve werk. Menig leerling kan het tijdens een proefwerk in de klas prima doen maar de druk om te presteren voor een citotoets kan de nodige stress opleveren. Zo zijn er tal van andere oorzaken waardoor een leerling de citotoetsen beneden maat maakt. HighQ College maakt gebruik van gedegen oefenmateriaal en leert de leerling technieken en vaardigheden om vol zelfvertrouwen en kennis een citotoets af te leggen.

 

extra aandachtsgebieden

Onderstaand treft u de deelgebieden van extra aandachtsgebieden waar wij ons tijdens de cursussen op richten. Op basis van een intakegesprek met ouders en leerlingen selecteren we die gebieden waar extra aandacht voor nodig is. In overleg met opvoeders kunnen we tevens in gesprek met de huidige leerkracht om er voor te zorgen dat de lesstof dat wordt behandeld synchroon loopt met de lesplanning van de school waar de leerling onderwezen wordt.

At the Library

REKENEN

Getalbegrip
Tellen
Optellen en Aftrekken
Deelsommen en verhoudingen
Meten en Meetkunde
Breuken en Procenten
Tabellen en Grafieken

Classroom

TAAL

Spelling
Grammatica
Woordenschat
Begrijpend lezen
Technisch lezen
Schrijven
Motorische vaardigheden

Primary Education in Pandemic Conditions

CITO- /ENTREE- / EINDTOETS

oefenmateriaal citotoets alle jaren
oefenmateriaal entreetoets / eindtoets
vragen interpreteren
oefenen met verschillende vraagvormen
nauwkeurigheid en concentatie
faalangst reductie
bevorderen motivatie

 

TARIEVEN BASIS ONDERWIJS

BASIS

€ 70,-


1 x per week

4 lessen van 1,5 uur

€ 70,- per maand

extra les 17,50

MEDIAAN

€ 130,-


2 x per week

8 lessen van 1,5 uur

€ 130,- per maand

extra les € 17,50

VOORDEEL € 10,-

PLUS

€ 180,-


3 x per week

12 lessen van 1,5 uur

€ 180,- per maand

extra les € 17,50

VOORDEEL € 30,-

BASIS + CITO

€ 100,-


wekelijks 1 oefen cito

4 lessen van 1,5 uur

€ 100,- per maand

extra les € 25,-

MEDIAAN + CITO

€ 180,-


wekelijks 2 oefen cito's

8 lessen van 1,5 uur

€ 180,- per maand

extra les € 25,-

VOORDEEL € 20,-

PLUS + CITO

€ 250,-


wekelijks 3 oefen cito's

12 lessen van 1,5 uur

€ 250,- per maand

extra les € 25,-

VOORDEEL € 30,-