In the Classroom

Samen sterk voor de toekomst

HighQ College

Bij HighQ College zijn we experts in lesgeven en testen. We zijn toegewijd aan het aanleren van proactieve leeroplossingen en -technieken aan leerlingen, die hen bijblijven gedurende hun hele academische loopbaan.

Leerlingen die aan onze cursussen hebben deelgenomen, hebben bewezen succes te hebben met het verhogen van hun scores en het verbeteren van hun studievaardigheden.


We geloven in het koesteren van elke leerling en bieden niet alleen academische maar ook morele ondersteuning gedurende het hele proces. In nauw contact met school en opvoeders worden talenten en capaciteiten van leerlingen ten volle benut.

Laten we samen werk maken van de toekomst van uw kind. 

 

Visie, Missie en kernwaarden

 

Onze droom is dat alle leerlingen hun capaciteiten optimaal benutten. Dit doen wij door middel van het bieden van ondersteuning aan leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs in de vorm van bijles en huiswerkbegeleiding. Hierdoor is ieder kind in staat om naar school te gaan en te leren, met zelfvertrouwen en zonder achterstanden.

Onze Visie