Aanbod & Aanpak

HighQ College richt zich zowel op leerlingen in het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs. Basisschool leerlingen kunnen zich vanaf groep 2 aanmelden. Ieder leerjaar wordt de hoeveelheid en ook de diepgang van de lesstof uitgebreid. Zodra er om welke reden dan ook een achterstand ontstaat is het voor leerlingen zeer moeilijk om deze achterstanden zelfstandig in te halen.

HighQ College biedt op dat moment een uitkomst. Wij werken met leerkrachten die uiteraard bekend zijn met het schoolsysteem. De technieken die worden toegepast zijn vergelijkbaar met hetgeen in de klas wordt gebruikt. Hierdoor zal het voor de leerlingen eerder lijken op een verlenging van de schooldag dan een aparte instituut met aparte regels. Wat ons onderscheidt is de hoeveelheid aandacht dat uw kind krijgt. Want daar zit geen tijdslimiet op. Wij hanteren diverse technieken en passen ons aan, aan de leerling en diens onderwijsbehoefte 

Op het voortgezet onderwijs hebben wij tevens aandacht voor zaken zoals plannen en organiseren van het huiswerk. Ook kijken wij samen met de leerling hoe er een gedegen studieplanning gemaakt kan worden, met inachtneming van het feit dat de leerling ook een sociaal leven wil hebben. Bij HighQ College hebben we aandacht voor de persoonlijke situatie van kinderen. Wij werken aan zelfmotivatie en zelfstandigheid maar ook de sociaal emotionele factoren waarmee een leerling wordt geconfronteerd. Door het volgen van een cursus en te werken aan datgene waar het aan schort kunnen leerlingen op korte termijn al successen boeken en dat alleen is een omvangrijke boost voor het zelfvertrouwen van de leerling. Het doet ons deugd om kinderen en jongvolwassenen te zien groeien, zowel op academisch gebied alsmede de persoonlijke ontwikkeling. 

 

BASIS ONDERWIJS

HighQ College biedt ondersteuning aan basisschool leerlingen van groep 2 tot en met groep 8. De ondersteuning is toegespitst op de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. Door middel van bijlessen en huiswerkbegeleiding werken wij achterstanden weg. Het inzetten van oefen cito's helpt de leerling de vraagstelling beter en sneller te begrijpen. Behaalde successen hebben direct invloed op de sociaal emotionele factoren. Dit alles leidt tenslotte tot betere school- en toets resultaten. Klik op meer info op de button hieronder of neem contact op voor een persoonlijk gesprek.

BRUGKLAS

Van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. De hoeveelheid leerstof en huiswerk neemt dusdanig toe dat menig leerling door de bomen het bos niet meer ziet. Om er voor te zorgen dat de stap zo soepel mogelijk verloopt biedt HighQ College cursussen en workshops ter voorbereiding aan de brugklas. Ook tijdens dit eerste leerjaar aan het voortgezet onderwijs ondersteunen wij leerlingen van begin tot eind met alle uitdagingen. Klik voor meer info op de button hieronder of neem contact op voor een persoonlijk gesprek. 

VOORTGEZET ONDERWIJS

Het voortgezet onderwijs is één van de belangrijkste jaren voor de toekomst van een leerling. Er is weinig tot geen plaats voor achterstanden en heeft verregaande consequenties op het academisch traject. Hierdoor is het belangrijk om achterstanden snel weg te werken en volledige ondersteuning te bieden. HighQ College is er voor iedere leerling in elke fase van het primair en voortgezet onderwijs. Klik op meer info voor een nadere toelichting of neem contact op voor een persoonlijk gesprek.